Fisioterapia
En aquest apartat expliquem breument el treball de fisioteràpia que es porta a terme a la residència. El treball es divideix en sessions individuals i en grup. Les sessions individuals es realitzen diàriament incloent les següents tècniques : mobilitzacions passives, mobilitzacions actives, reeducació de la marxa i l’equilibri, motricitat fina i treball de les AVD (activitats de la vida diària). Les sessions en grup es realitzen dos cops per setmana on es reuneixen la majoria de residents i es basa en un treball actiu adaptat a les condicions i necessitats del grup.